Coronapandemien har betydet at verden i 2020 har været mere eller mindre lukket ned. Der har været meget få rejsende og stort set ikke behov for rejserådgivning eller rejsevacciner. Til gengæld er det blevet tydeliggjort hvor stor betydning rejseaktivitet har for spredning af SARS-CoV-2 ikke mindst de forskellige varianter.
Dansk Selskab for Rejsemedicin har måtte aflyse det planlagte kursus i rejsemedicin på SSI og opgive at planlægge et udlandskursus, ligesom at NECTM8 i Rotterdam er blevet udskudt til 2022.
Med forårets komme og udrulning af vaccination mod COVID-19 er der dog håb om at det bliver muligt igen at afholde videnskabelige møder og kurser.

Der afholdes virtuelt videnskabeligt møde og generalforsamling
Torsdag den 15. april kl. 17.00-19.00, 2021

Program:
17.00-17.30 Rejseaktivitets betydning for spredning af SARS-COV2 og varianter
Professor Anders Fomsgaard, Virus forskning og udvikling
Statens Serum Institut
17.30-18.00 Udvikling af rejserestriktioner

Peter Andersen, Infektionsepidemiologi og Forebyggelse / Vaccineforebyggelige sygdomme

18.00-19.00 Generalforsamling

Zoom link udsendes til medlemmer og kan fremsendes på forespørgsel til sekretæren af ikke-medlemmer